www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

7. trinn

Vinkelspill

Gjennom spill blir elevene engasjert i vinkelmåling!

Lærerens instruksjoner

Vinkelspillet er en populær aktivitet når en jobber med vinkler og geometri.

Spillereglene med oppgavene (se Elevens oppgaveark eller under vedlegg) skrives ut. Elevene deles inn i grupper på to til tre. Hver elev får et ark med spillereglene og oppgavene.

Elevene skal først i hemmelighet gjette hvor store de ulike vinkelene er. Dette skriver de ned på arket sitt. Deretter måler elevene en vinkel om gangen. Den eleven i gruppen som er nærmest riktig svar, får ett poeng. Hvis en elev har gjettet helt korrekt, får spilleren ett ekstra poeng. Etter at alle vinklene er målt, summeres poengene. Spilleren med høyest poengsum har vunnet.

Oppgaven kan også gjøres som en konkurranse på tavla/whiteboard eller smartboard, der man tegner opp flere ulike vinkler, og lagene gjetter størrelser og skriver ned. Så måler man i fellesskap og lagene får tildelt sine poeng.

Spillet er laget etter en ide fra NCM sine hjemmesider.

Elevens oppgaveark

Vinkelspill

Spillregler:

1. Se på vinklene nedenfor. Gjett i hemmelighet hvor store vinklene er. Skriv det ned uten at motspillere(n) ser hva du skriver.

2. Hjelp hverandre med å måle vinklene (en om gangen).

3. Den som er nærmest riktig svar, får ett poeng.

4. Har en av dere gjettet helt korrekt, får denne spilleren ett ekstra poeng.

5. Når alle vinklene er målt, legg sammen dine poeng. Spilleren med høyest poengsum har vunnet.

Mange ulike vinkler (a, b, c, d, e, f, g, h, i)

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis, grupper eller lag.

 • Utstyr

  Elevens oppgaveark, blyant, vinkelmåler.

 • Tidsbruk

  15 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole

Vedlegg