www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

6. trinn
7. trinn

Måle lengde

Her får elevene et fysisk avbrekk samtidig som de øver på måling og regning.

Lærerens instruksjoner

La elevene gruble og finne ut hvor langt de tror de kan hoppe, mens du henger opp skjemaet i klasserommet (se Elevens oppgaveark eller under Vedlegg). Elevene fyller en og en navn og hvor langt de tror de kan hoppe.

Nå kan elevene gå i mindre grupper der de får utlevert et målebånd per gruppe. Så hopper de en og en og måler lengden. Resultatet fyller de inn i skjemaet og regner ut differansen mellom hva de gjettet og hvor langt de faktisk hoppet.

Når alle har fylt inn skjemaet, kan elevene i felleskap finne ut hvem som hoppet lengst/kortest og hva differensen mellom det lengste og det korteste hoppet var.


Elevens oppgaveark

Navn                       Gjette                     Måle               Differens         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Den som hoppet lengst, hoppet __________ m _________ cm.

Den som hoppet kortest, hoppet ___________ m __________ cm.

Differansen mellom det lengste og det korteste hoppet er _______ m ________ cm.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I plenum og gruppevis.

 • Utstyr

  Elevens oppgaveark, målebånd per gruppe, blyant.

 • Tidsbruk

  15 minutter

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole