www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

6. trinn
7. trinn

Bygg likt

Utfordre elevene til å bruke det matematiske språket aktivt!

Lærerens instruksjoner

Dette er en populær aktivitet, der elevene får trent på muntlige ferdigheter i faget. De må beskrive de tredimensjonale figurene og deres plassering nøyaktig. 

Elevene sitter med ryggen til hverandre. Det er to elevpar på bildet.

Elevene får utdelt en kurv med forskjellige legoklosser, der to og to klosser er like. Elevene fordeler klossene mellom seg, og blir enige om hvilke 5-6 klosser de skal starte med, samt hvem som skal bygge først og forklare.

De sitter rygg mot rygg, slik at de ikke kan se hva den andre bygger. Når man har bygd ferdig den første modellen, skal denne forklares til motparten som skal bygge likt. I neste forsøk byttes rollene, og man kan øke antallet legoklosser.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
   • byggje tredimensjonale modellar, teikne perspektiv med eitt forsvinningspunkt og diskutere prosessane og produkta

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Kurver med legoklosser.

 • Tidsbruk

  15-minutter.

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole