www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn

Tieren - kortspill

La elevene øve på addisjon og subtraksjon ved hjelp av kort!

Lærerens instruksjoner

Kortene 3, 6, 7 og 8.

Hver spiller får 5 kort. Spillerne skal bruke disse til å lage kombinasjoner som blir ti. Det er lov å bruke addisjon, subtraksjon og kombinasjon av disse. Hvert kort kan bare brukes en gang i hver kombinasjon. Den samme kombinasjonen av tall kan bare brukes en gang. Det vil si at har du laget 1+3+6 kan du ikke også lage 3+1+6.

Eksempel 1:

Du har 8,7,6 3 og ess.

Det finnes mange muligheter:
7+3
8-1+3
3+1+6
8+7-6+1
6+3-7+8

Eksempel 2:

Du har 2,3,5,7,8.

Hvem klarer å finne tiervenner?

Det finnes mange muligheter:
7+3
8+2
3+2+5
8+7-5
8+7-3-2
5+7-2

Hvem klarer å bruke alle kortene i et regnstykke som blir 10?
Prøv på nytt med 5 nye kort hver.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS idéheftet i 2012.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Parvis.

 • Utstyr

  Kortstokk uten billedkort og jokere (antall kortstokk er lik antall par).

 • Tidsbruk

  Valgfritt.

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Anne-Marie N. Fagernes
Gro Fjermedal
Jorunn Heftye
Eva Jæger
Lise F. Rirsch
Gunhild B. Størseth

Institusjon

LAMIS