www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Tekstnøtt: Epler

Oppgaven:

Et par røde eplerEtter at du plukket 125 kg epler, ble disse fordelt på 40 kasser. Kassene rommer 5 kg eller 2 kg.

Hvor mange kasser av hvert slag ble det brukt?

Vis løsningsforslag