www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Likningen pi = ab hvis b=3

Spørsmål:

Kalle, 14

Hva menes med ligningen:pi=ab hvis b = 3?

Svar:

Hei, Kalle!

Vi kan begynne med at dette er en likning. Du har også fått oppgitt at b = 3, så erstatter vi b med 3, får vi

pi=a3

I matematikk står pi ellerπ for forholdet mellom sirkelens omkrets og diameter, og er tilnærmet lik tallet 3,14. Mer om dette finner du påπplakaten vår under Plakater.

Siden π3,14, har vi en likning der a er den eneste ukjente. Som vanlig løser vi likningen med hensyn på a (dividerer begge sider av likningen med 3),

π=a3π3=a

Svaret er a=π3 eller a1,05 (hvis vi setter inn π3,14)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010