www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Hva er algebra?

Spørsmål:

Ane, 13

Hva er algebra?

Svar:

Hei, Ane!

Algebra er den delen av matematikken som handler om strukturer, relasjoner og kvantiteter. For eksempel er studiet av forskjellige tallsystemer, regning med bokstaver og forskjellige operasjoner (+,,,÷) ting som blir studert av algebraikere.

I skolen er ofte algebra brukt som betegnelse på regning med ukjente og likninger, for eksempel vet vi at omkretsen til et kvadrat med side s er s+s+s+s. Når vi trekker sammen dette uttrykket og skriver s+s+s+s=4s regner vi med regler som hører under betegnelsen "algebra".

Et eksempel på en litt uvanlig algebra er "tropisk algebra", her brukes de vanlige tallene, men meningen til symbolene "+" og "" er byttet ut. I Tropisk algebra betyr "+" at vi skal ta det største av de to tallene, og "" betyr at vi skal legge dem sammen. Dermed blir f.eks 2+5=5, og 5+5=5, mens 52=7, og 55=10. Merkelig nok kan man bruke tropisk algebra til ulike ting i matematikken som ikke er så lett uten. Man kan bevise mange interessante ting ved hjelp av algebra, f.eks at det er umulig å dele en vinkel i tre like deler ved hjelp av passer og linjal.

De andre hoveddelene av matematikken er:

  • Geometri
  • Analyse
  • Kombinatorikk
  • Tallteori

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010