www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Flytt og bytt?

Spørsmål:

Henrik, 19

Hei!

Hva er den matematiske forklaringen på hvorfor vi skifter fortegn når vi flytter fra den ene siden av likhetstegnet til den andre, i algebra?

På forhånd takk!

Svar:

Hei, Henrik!

1. Vi flytter egentlig ikke over noe som helst. Det vi gjør er å trekke fra eller legge til det samme på begge sider av likhetstegnet. Vanligvis viser vi ikke denne mellomregningen og da kan det se ut som om vi har flyttet over og skiftet fortegn. Vi er interesserte i å få frem et uttrykk for den ukjente og vil derfor kvitte oss med ledd på den ene siden av likhetstegnet. Eksempel:

2x3=0. Her legger vi til 3 på begge sider, for3+3=0, og da får vi redusert antall ledd på likningens venstre side og kan jobbe videre derfra.

2x3+3=0+3,

2x+0=3,

2x=3.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010