www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Del 1 av eksamen og avrunding

Spørsmål:

Adrian, 17

Hei,

jeg lurer på om verdien for pi på del 1 av eksamen er: pi=3 eller pi=3,14 siden man ikke får brukt kalkulator?

Takk for svar.

Svar:

Hei, Adrian!

Vi kan ta en oppgave som eksempel. La oss si at radiusen til en kule er 3 cm. Hva er da volumet?

Vi har følgende formel for volumet av en kule:

V = 43π r3

Med r = 3, vil vi få:

V = 43π 3cm3

Med litt kjapp utregning vil vi få at

V = 36π cm3

På del 1 er det helt greit å sette to streker under dette svaret. Alternativt kan du bruke π = 3, men da må du huske å bruke  istedet for =. Altså slik:

V = 36π cm3  108 cm3

Lykke til på tentamen!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 11.11.2017 Endret: 23.04.2019