www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Antall rekkefølger med 4 personer

Spørsmål:

Oda, 14

Eirik, Jonas, Mustaffa, og Thomas er ute og trener kondisjon. De løper etterhverandre og har avtalt at to skal bytte plass for hver 100 meter de løper. A. Hvor langt har de løpt når de har løpt i alle mulige kombinasjoner?

Svar:

Hei, Oda!

Vi kan tenke slik for å finne antall rekkefølger: Vi kan velge mellom fire personer til å løpe fremst. Da har vi tre personer å velge mellom som andremann. Vi har to stykker igjen å velge mellom som tredjemann. Og fjerdeposisjonen går til sistemann. Altså er antall mulige rekkefølger:

4*3*2*1 = 24

De skal bytte rekkefølge for hver 100 meter og det betyr at de har løpt 100 meter med hver rekkefølge etter

 24100 m 

som er 2400 meter.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 01.11.2011 Endret: 29.04.2019