www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Stø kurs

Resultatene fra PISA 2015 er presentert i rapporten Stø kurs. Hvordan går det med matematikkunnskapene?

PISA måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelsen gir også informasjon om andre forhold ved skolen, som elevenes interesser, holdninger og deres oppfatninger av undervisning og læringsmiljø.

Hentet fra rapporten Stø kurs, Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015:

«Norske 15-åringer presterer i gjennomsnitt bedre på PISA 2015 sammenliknet med PISA 2012, og for første gang høyere enn OECD-gjennomsnittet. Samtidig viser resultatene for PISA 2015 at matematikkompetansen til de norske elevene ikke er signifikant høyere enn i PISA 2003. Det er først i PISA 2021, når matematikk blir hovedområde igjen, at vi kan se om den positive utviklingen representerer en trend.»

Et par sentrale momenter fra PISA 2015:

  • Gjennomsnittsresultatet til de norske elevene er 12 poeng høyere i PISA 2015 sammenliknet med PISA 2012, og Norge er et av fire OECD-land med signifikant framgang i denne perioden.
  • Andelen norske elever som viser matematisk kompetanse på nivå 1 eller lavere, er på omtrent 17 prosent.
  • I Norge presterer 11 prosent av elevene på høyt nivå (nivå 5 og 6).
  • Det er ikke signifikant forskjell i gjennomsnittsresultatene til norske gutter og jenter i PISA 2015.

For mer om rapporten, se i høyrespalten!

Publisert: 06.12.2016

Eksterne lenker