www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Nye undervisningsopplegg

Kombinatorikk, forskjellige typer utvalg og binomialspill er noen av nøkkelbegrepene.

Nå har vi nye undervisningsopplegg som du kan hente ideer fra, eller bruke som de er. De to første er miniundervisningsopplegg - passer godt som et kvarters avbrekk i timen!

Selv om noen av undervisningsoppleggene tilsynelatende egner seg best på videregående skole, kommer de også godt til nytte i ungdomsskolen. Det er ikke "ukjent" stoff, men framstillingsmåten og vekt på forståelse er ganske annerledes enn det som er "vanlig".

Publisert: 04.05.2011 Endret: 20.08.2013