www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Mia og Marius i Mexico

- Endelig starter vi, sier Mia i det flyet rygger ut fra gaten på flyplassen. Hun og Marius skal reise til Mexico sammen med moren som skal lære mer om konflikten mellom indianerne og myndighetene i landet. Moren deres er advokat og arbeider for FN.

Historien

 

Mia og Marius i Sombreros og poncho.

- Jeg gleder meg til vi er i jungelen på Yucatanhalvøya, sier Mia. Da skal jeg se på pyramidene som ble laget av Mayaindianerene, som levde for 1500 år siden!

- Noen av pyramidene ble brukt til å gjøre astronomiske observasjoner, sier Marius. Selv om de ikke hadde kikkert, klarte de å beregne tiden planeten Venus brukte på å gå rundt sola en gang.

Moren til Mia og Marius vet også litt om de gamle mayaene.

- Ja, også brukte de bildesymboler i stedet for bokstaver - på samme måte som folk i det gamle Egypt skrev med hieroglyfer, forteller hun. Mayaene hadde også andre tall enn de vi bruker. Når de skulle skrive tallene 1, 2, 3 eller 4, tegnet de like mange prikker som det tallet de skulle skrive, men når de skulle skrive 5, skrev de en lang strek. 6 ble skrevet som en prikk over en strek. Slik satte de sammen streker og prikker, og hver gang de hadde plassert fire prikker over en strek, fortsatte de med en ny lang strek. Slik fortsatte de helt opp til 19. Slik som dette, sier hun og tegner mayaenes tall på en serviet.

Tallene fra 1 til 7, tallet 10 og 13 skrevet slik Mayaindianerene gjorde.

Oppgave 1

Skriv alle tallene fra 1 til 19 slik mayaene gjorde det.

En uke etter at de ankom Mexico er Mia og Marius endelig i jungelen. Plutselig står de foran noe som må være en pyramide. Det ser ikke ut som det har vært folk der på riktig lenge; pyramiden er helt overgrodd av trær og planter.

Pyramiden i jungelen.

- Kanskje vi er de første her på over tusen år, sier Marius.

Mia titter rundt den gjengrodde steinbygningen og oppdager en stein som har falt ut. De ser på hverandre; fristelsen til å ikke krype inn i pyramiden er for stor. Inne er det nesten helt mørkt. Den eneste lyden de hører, kommer fra en flaggermus som flakser bort. Bare litt lys trenger inn gjennom hullet de kom gjennom. Marius drar fram lommelykten sin.

-    Wow, utbryter Mia da hun oppdager at veggene er fulle av tall og bildetegn.

Bildene er ikke så lette å forstå, men tallene kjenner de igjen. Tallene er skrevet i rutemønster.

- Hva tror du de betyr? spør Marius.

- Kanskje det er et tallmønster, et såkalt magisk kvadrat? foreslår Mia. La oss finne ut hvilke tall som skal stå i rutene.

3 ganger 3 rutemønster med tallene 2, 9 og 4 i øverste rad.

Oppgave 2

Kan du finne ut hvilke tall som skal stå i resten av rutene hvis alle tallene fra 1 til 9 skal benyttes kun en gang?

Hint:
Et magisk kvadrat er et rutemønster av tall der du kommer fram til det samme svaret uansett hvordan du summerer langs radene, kolonnene eller diagonalene. Her ser du rutemønsteret Mia og Marius fant. I den første raden er summen lik 15. Da skal også summen langs andre rader, kolonner og diagonaler være 15.

Etter at Mia og Marius har funnet løsningen finner de inngangen til et nytt rom. På veggen er det sju kongetegninger. Ved siden av de sju kongene er det tegnet tre rette streker. Hva kan dette bety?

- Kanskje vi skal markere landområdene til kongene ved hjelp av de tre strekene! sier Mia.

Oppgave 3

Her ser du de sju kongene. Klarer du å tegne tre rette streker slik at hver konge får sitt eget landområde som er avgrenset av strekene?

De sju kongene.

 

Fasit

Oppgave 1

Dette klarer du helt sikkert på egenhånd. Fyll inn de resterende tallene i figuren i historien. Tallet 19 har 3 streker og 4 prikker.

Oppgave 2

Kvadratet utfyllt med tallene 2, 9 og 4 i øverste rad.  7, 5 og 3 i midterste rad og 6, 1 og 8 i nederste rad.

Oppgave 3

De sju kongene har fått hvert sitt landområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 4

Tallet 3 står i midten, på toppen står 2 og på bunnen står 1. Tallet 4 er plassert til venstre for midten, tallet 6 til høyre. Tallet 7 er plassert til venstre for 1 og tallet 5 til høyre.

Skrevet av

Nils Voje Johansen
Nils Voje Johansen
Arne B. Sletsjøe
Arne B. Sletsjøe

Institusjon

Universitetet i Oslo