www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Aktivitetene til 6. trinn

Elevene på 6. trinn jobbet hardt og entusiastisk med blant annet aktiviteter som "Algebraspill", "100-teppet" og "Bygg likt".

Aktivitetene var mange og varierte. De som er utviklet på skolen, er klare for bruk. For en detaljert beskrivelse se i høyrespalten (under Se). Årets Matematikkheftet er å finne under Eksterne lenker.

I klasserommet jobbet elevene med "Sant-Usant", "Tårnblåseren", multiplikasjonsbingo og "Pizzabrøk" fra årets Matematikkhefte. I tillegg brukte de Get Smart-kortene (gul) og de spilte vri åtter.

I matematikkrommet var de sentrale aktivitetene oppgaver på 100-teppet, oppgaver på Geobrettet fra årets Matematikkheftet og "Bygg likt".

100-teppet

Hensikten med oppgavene på 100-teppet er at elevene skal bli bedre kjent med posisjonssystemet vårt og ulike tallmønster. Oppgaver for 100-teppet er å hoppe på

  • partall
  • oddetall
  • tall som er delelige med 3, 5 og andre tall
  • alle tall der begge sifrene i tallet er like og fortelle hvilken gangetabell vi finner disse i
100-teppet med 5 elever på.

Bygg likt

Aktiviteten "Bygg likt" er en morsom måte å øve på begreper og bruke aktivt det matematiske språket. Aktiviteten er utviklet ved skolen og egner seg meget godt som et avbrekk i en time. For detaljert beskrivelse av aktiviteten se i høyrespalten!

Bygg likt - parvis arbeid der to elever sitter med ryggen til hverandre. På bildet ser vi to elevpar.
Publisert: 21.02.2013 Endret: 26.02.2013

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole

Eksterne lenker