www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Aktiviteter til 4. trinn

Elevene på 4. trinn jobbet med aktivitetene som "100-teppet", "Gulvkalkulatoren" og "Nærmest 1000". Det sistnevnte er utviklet av skolen og klart for bruk av deg og dine elever!

Elevene jobbet i grupper og i par. De jobbet med spill og aktiviteter med de fire regneartene, med størst fokus på multiplikasjon og oppstilt addisjon og subtraksjon. I klasserommene spilte elevene spill som er utviklet ved skolen (i høyrespalten under Se) eller hentet fra blant annet årets Matematikkheftet (se Eksterne lenker) og læreverk.

Oversikten over aktivitetene:

  • Multiplikasjonsbingo
  • Algebraspill
  • Multiplikasjonsloop
  • Fire på rad
  • Nærmest 1000

Nærmest 1000

"Nærmest 1000" er et spill utviklet ved skolen. Spillet gir øving i oppstilt addisjon og subtraksjon og passer ypperlig som et 15-minutters avbrekk i timen. For detaljert beskrivelse se i høyrespalten!

Matematikkrommet

På matematikkrommet rullerte de på stasjoner der de løste oppgaver til 100-teppet og multiplikasjonsoppgaver på Gulvkalkulatoren. De spilte multiplikasjonsbingo og "Fire på rad". 

100-teppet

Fem elever som står på 100-teppet.

100-teppet ble brukt til utforsking i vårt posisjonssystem, og til å hoppe på tallene i de forskjellige gangetabellene i den lille gangetabellen. Eksempelvis hoppe på partall, hoppe på oddetall, hoppe på tall i de ulike gangetabellene og liknende. Teppet er utviklet av Gabriella Axelsson ved Inspiria science center i Sarpsborg.

Gulvkalkulator

Et stykke linoleum med tall og regneoperatorer tegnet på.

Gulvkalkulatoren er tegnet opp på en rest av linoleumsbelegg, og benyttes til å hoppe regnestykker på, omtrent som "paradis". Denne gangen var det multiplikasjonsstykker som elevene skulle hoppe.

Publisert: 21.02.2013 Endret: 26.02.2013

Skrevet av

Nina Johannessen Tørholen
Nina Johannessen Tørholen

Institusjon

Kurland skole

Eksterne lenker