www.matematikk.org

Tall, mengder og tallsystemer

Introduksjon

Tall har som begrep en lang kulturell og historisk utvikling. Det gjelder slike begreper som desimaltall, tallet 0 eller negative tall. I det gamle Egypt brukte de ikke desimaltall, bare enkelte brøker isteden. I europeiske land ble desimaltall og negative tall innført så seint som rundt 1500-tallet. Da var ikke dette bare dyder av nødvendighet for matematikerne, men det var også gjenstand for store filosofiske og teologiske diskusjoner. Et nyttig verktøy i forbindelse med tall er mengdelære. Vi vil antyde noen få, sentrale begreper fra mengdelære, før vi fortsetter med en kort oversikt over noen viktige tallmengder.

Hvor mye har gått i glemmeboken? Test deg selv her!

Skrevet av

Knut Vedeld
Rolf Venheim

Institusjon

Universitetet i Agder
Universitetet i Oslo

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Desimaltall

  Hele tall og alle mulige tall mellom disse.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette - foran tallet.

 • Null

  Null er tegnet for tom plass i posisjonssystemet. Null er noe som må finnes for å angi at ingenting finnes. Slik kan nullens magi beskrives.