www.matematikk.org

Desimaltall delt på desimaltall

Spørsmål:

Cissi, 12

Hvordan er regelen for divisjon med desimaltall i begge faktorer?

Hilsen Cissi!

Svar:

Hei, Cissi!

Hvis tallet etter divisjonstegnet (dele-tegnet) er et desimaltall, må vi først finne ut hvordan vi gjør dette tallet om til et helt tall ("tall uten komma i"). Et desimaltall gjøres om til et helt tall når vi multipliserer (ganger) det med 10, 100 eller liknende. For at regnestykket skal forbli det samme, må du multiplisere begge tall i regnestykket med det samme tallet.

Vi skal se på et par eksempler som vil gjøre det enklere å forstå dette.

Eksempel 1

Regn ut 0,2:0,5=

Divisoren (0,5) har én desimall (det står ett tall etter komma). For å gjøre om 0,5 til et helt tall, må vi multiplisere med 10, fordi da får vi

0,510=5

men dette må vi gjøre med begge tallene i regnestykket og da får vi

0,2:0,5=2:5=

Nå har vi to hele tall som skal divideres og du gjør vanlig divisjon, som du kan repetere i kurset vårt Divisjon.

0,2:0,5=2:5=0,4

Eksempel 2

Regn ut 0,5:0,25=

Divisoren (0,25) har to desimaler (det står to tall etter kommaet) og for å gjøre 0,25 om til et helt tall, må vi multiplisere det med 100, altså

0,25100=25

Husk på at begge tall i regnestykket skal multipliseres med 100 og vi får

0,5:0,25=50:25=2

Eksempel 3

Regn ut 0,81:0,9=

Vi ser kun på divisoren (0,9) og denne må multipliseres med 10 for at det skal bli et helt tall. Derfor multipliserer vi begge tall i regnestykket med 10 og får

0,81:0,9=8,1:9=

Nå utfører du vanlig divisjon, som du kan repetere i kurset vårt Divisjon.

0,81:0,9=8,1:9=0,9

Jeg håper at dette har hjulpet deg. Hvis du har flere spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 26.03.2010