www.matematikk.org

Hvilket tall mangler?

Spørsmål:

Ellen, 14

Finn tallet som mangler i denne følgen: 4 16 36 _ 100 144 196

Svar:

Hei, Ellen!

Her gjelder det å finne et mønster i de tallene som er oppgitt. Vi ser at alle tallene er partall, de er delelige med 4, de er kvadrattall. Her er det lurest å tenke på kvadrattall. Vi skriver tallene som produkter av kvadrattallene:

22,44,66,?,1010,1212,1414

Ser du nå hvilket tall som mangler? I noen tilfeller kan det være lurt å se på differansen mellom to og to tall.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010