www.matematikk.org

Hva er kvadratiske funksjoner?

Spørsmål:

Idil, 14

Hva er en kvadratisk funksjon?

Svar:

Hei, Idil!

En kvadratisk funksjon i én variabel er en funksjon på formen

f(x)=ax2+bx+c med a forskjellig fra 0. Hvis

(b24ac)>0

er grafeny=f(x) en parabel, med symmetrilinje

x=b2a

Hvis a<0 åpner grafen opp nedover og har toppunkt. (sur) Hvis a>0 åpner grafen opp oppover og har bunnpunkt. (smil)

f(x)=0 har løsninger

x=±b+b24ac2a

Kvadratiske funksjoner kalles noen ganger for annengradsfunksjoner.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010 Endret: 27.05.2014