www.matematikk.org

Minus og subtraksjon er det samme

Spørsmål:

Mathilde, 8

Hvorfor kaller vi minus for subtraksjon?

Svar:

Hei, Mathilde!

SUB betyr UNDER og TRAKSJON betyr å DRA. De to ordene SUB og TRAKSJON sammen blir SUBTRAKSJON hvilket betyr ”Å DRA FRA”. Man kan altså dra en ting ifra et annet.

For eksempel kan man ha 5 kroner og dra fra 3 kroner og få 2 kroner igjen.

MINUS betyr MINDRE. 3 er MINDRE enn 5 og ettersom man drar 3 fra 5, så drar man et MINDRE tall fra et større, hvilket man skriver som 5 – 3 der ”–” er minustegnet mellom 5 og 3.

Subtraksjon er med andre ord minus og derfor heter minus subtraksjon.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010