www.matematikk.org

Hva er tvillingprimtall?

Spørsmål:

Lina Marie, 12

Kva er eit tvillingtal?

Svar:

Hei, Lina Marie!

Jeg går ut fra at du mener tvillingprimtall. Tvillingprimtall er to påfølgende oddetall som begge er primtall. De første 10 parene med tvillingprimtall er

3 og 5

5 og 7

11 og 13

17 og 19

29 og 31

41 og 43

59 og 61

71 og 73

101 og 103

107 og 109

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010