www.matematikk.org

Kvadratrot, hva betyr ordet?

Spørsmål:

Andreas, 10

Hvor kommer ordet kvadratrot fra, og hvor lenge har vi brukt det i mattens historie?

Svar:

Hei, Andreas!

Ordet kvadratrot er satt sammen av ordet kvadrat og ordet rot. Rot har samme grunnbetydning som det latinske RADIX (som er det samme som roten til en plante). De første sporene vi kan finne på bruken av kvadratrot er i et par egyptiske papyruser fra ca. 2000 f. Kr. Fram til 1500-tallet har det blitt brukt litt ulike symboler for kvadratrot (f.eks en oppned stor L, c, l og R). På starten av 1500-tallet skrev de kvadratrottegnet som du har sett, men uten toppstreken. Det rottegnet som vi bruker i dag (med en rett horisontal strek på toppen) innførte René Descartes i 1637.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010