www.matematikk.org

Forholdstallet 2:3

Spørsmål:

Mette, 44

Klarer ikke å grave frem hvordan jeg skal fordele en sum penger i forholdet 2:3.

Svar:

Hei, Mette!

Anta først at du deler en sum penger mellom to personer. Forholdstallet 2:3 er ikke samme sak som 2:3 av en sum. Forholdet 2:3 betyr at den ene får 2 deler og den andre 3 deler. Enten deler du summen i femtedeler (tolkning 1) eller i tredjedeler (tolkning 2).

Tolkning 1: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i femtedeler.)

Dele summen på fem og gi to femtedeler av summen til den ene personen og resterende tre femtedeler til den andre personen.

Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles mellom to personer i forholdet 2:3, så får en person 120 kr og den andre 180 kr. Utregningen vil bestå av først å finne hvor mye en femtedel av beløpet er.

3005=60

260=120  og  360=180

Tolkning 2: (Forholdstallet 2:3 gjelder summen delt i tredjedeler.)

Den ene får 2 tredjedeler av en sum, det vil si en sum som du multipliserer med to og siden dividerer med tre. Den andre får da den resterende tredjedelen, som er lik summen dividert med tre.

Hvis for eksempel 300 kr skal fordeles i forholdet 2:3, så får en person 200 kr og den andre 100 kr. Utregningen er

23300=200  og  13300=100

Noter at tolkning 1 er mest korrekt til ditt spørsmål.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 25.03.2010