www.matematikk.org

Delingsregel for 7

Spørsmål:

Anders, 17

Hva er delingsregelen for 7?

Svar:

Hei, Anders!

En måte å vise på at et tall er delelig med 7, er å gjøre følgende:

  • Doble det siste sifferet i tallet.
  • Trekk dette produktet fra tallet som resterende siffer danner.
  • Hvis svaret er et tall delelig med 7, så er også tallet vi begynte med delelig med 7.
  • Gjenta prosessen hvis det er større tall.

Eksempel 1
Er tallet 357 delelig med 7?

Vi ser på det siste sifferet som er 7. Nå dobler vi det og får 14 og vi trekker 14 fra 35. Svaret er 21 som et tall delelig med 7.

Svar: Ja.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.03.2010