www.matematikk.org

Del desimaltall med desimaltall

Spørsmål:

Kristine, 12

Hvordan kan man dele desimaltall med desimaltall?

Svar:

Hei, Kristine!

Jeg antar at du kan dele et helt tall med et annet helt tall.

Eksempel 1

75÷3=25

Eksempel 2

751÷310=2,4

med én desimals nøyaktighet.

Men hvordan finner vi svaret på dette regnestykket?

7,51÷3,1

som betyr desimaltallet 7,51 delt på desimaltallet 3,1.

Først må vi ”ta vekk” desimalene fra desimaltallene, fordi da er vi tilbake til å dele et helt tall på et annet helt tall. For å gjøre desimaltallene til hele tall, må vi først finne tallet med flest antall desimaler. I dette fall har desimaltallet 7,51 flest desimaler, 2 stykker. Et desimaltall med 2 desimaler er et tall med hundredeler. Det andre desimaltallet (3,1) kan skrives med 2 desimaler, altså med hundredeler som 3,10 (fordi 3,1 = 3,10). Vi ønsker altså å ”ta vekk" hundredelene på tallene 7,51 og 3,10 og det gjør vi ved å multiplisere (gange) med 100.

7,51100=751

3,10100=310

Disse to heltallene kan vi nå dele på kjent måte.

751÷310

Svaret er 2,4 med en desimals nøyaktighet ettersom det MINST nøyaktige desimaltallet av de opprinnelige desimaltallene (7,51 og 3,1) er 3,1 og har en desimal.

Legg merke til at hvis desimaltallet med flest desimaler hadde hatt 1 desimal (= et tall med tideler), multipliserer vi begge desimaltallene med 10 for at begge skal bli heltall. Hvis desimaltallet med flest desimaler hadde hatt 3 desimaler (= et tall med tusendeler), multipliserer vi begge desimaltallene med 1000 for at begge skal bli heltall og så videre.

Håper du klarer av å dele to desimaltall nå!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 18.03.2010 Endret: 22.11.2013