www.matematikk.org

7 hele, 5 tideler og 4 hundredeler som brøk

Spørsmål:

Lisbeth, 45

Hei!

Jeg hjelper min sønn med brøkregning og han sier jeg forklarer det feil. Hvordan vil dere sette opp en brøk med følgende tall: 7 hele, 5 tideler og 4 hundredeler? På forhånd takk.

Hilsen Lisbeth

Svar:

Hei, Lisbeth!

7 hele 5 tideler og 4 hundredeler setter vi opp slik

7+510+4100

  • For å kunne trekke disse sammen, må vi finne fellesnevneren. Fellesnevneren er 100, fordi alle nevnere (1, 10 og 100) går opp i tallet eller

1100=1010=100

  • Nå må brøkene utvides slik at alle brøkene får fellesnevner som nevner. Dette betyr at vi må multiplisere både telleren og nevneren med det samme tallet.

7=71=71001100=700100

510=5101010=50100

4100=4100

Denne siste brøken har allerede fellesnevneren som nevner slik at vi ikke trenger å gjøre noe med den.

  • Trekke sammen brøkene ved å settes på felles brøkstrek. 

7+510+4100=700100+50100+4100=700+50+4100=754100

  • Nå kan du se etter om brøken kan forkortes, dvs. deles med samme tall oppe og nede. Både teller og nevner er partall og dermed kan deles på 2.

754100=37750

Brøken kan ikke forkortes mer enn dette.

Dere kan lese mer om brøker i vårt korte kurs Brøker

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 18.03.2010