www.matematikk.org

Hva er areal?

Spørsmål:

Daniel, 12

Hva er areal?

Svar:

Hei, Daniel!

 

Et areal kalles også for flatemål eller flateinnhold. 

Trekanter, firkanter, sirkler og andre mangekanter

Hva er en flate? Vi har de flate flatene begrenset av trekanter, firkanter, mangekanter, sirkler og andre figurer i planet.

Men vi har også overflater på figurer i rommet, terningen, kuleflaten, osv.

 

Eksempel 1

Arealet av et rektangel, en firkant med rette vinkler er

lengde bredde

Arealet av en jordlapp som er et 40 meter lang og 30 meter bred rektangel, er

40 m30 m=1200 m2=1,2 dekar =1,2 mål

der

1 ar =100 m2

deka er gresk for 10.

 

Eksempel 2

To spillterninger

En terning har 6 sideflater (Tenk på en spillterning) og har derfor overflateareal

6ss

der s står for lengden på sideflate. En terning med side 1 cm har overflateareal

61 cm1 cm =6 cm2

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 18.03.2010