www.matematikk.org

Minus foran parentes

Spørsmål:

Moonisah, 13

Hei!

Kan du hjelpe meg med å løse oppgaven

6+(3)(5)(+7)=?

Takk...

Svar:

Hei, Moonisah!

I regnestykker med negative tall og parenteser, er det viktig å vite hvordan man regner med negative tall og hvordan man løser opp parenteser. Ta en titt i spalten "Se også" for andre forklaringer.

Parenteser og fortegn

  • minus foran parentesen endrer fortegn til tallet i parentesen når parentesen "fjernes"

Eksempel 1
Løs 4(2)=
I dette regnestykket har vi minus foran parentesen og tallet i parentesen er negativt (har minus foran seg). Når vi fjerner parentesen, endrer vi fortegnet til minus (tallet i parentesen) og får +2.

4(2)=4+2=6

Eksempel 2
Løs4(+2)=
I dette regnestykket har vi minus foran parentesen og et positivt tall i parentesen (har pluss foran seg). Når vi fjerner parentesen, endrer vi fortegnet til minus og får derfor

 4(+2)=42=2 

  • pluss foran parentesen endrer ikke fortegn til tallet i parentesen når parentesen "fjernes"


Eksempel 3
Løs 5+(3)=
I dette regnestykket har vi pluss foran parentesen og et negativt tall i parentesen. Når vi fjerner parentesen endrer vi ikke fortegnet til -3 slik at regnestykket ser ut som

5+(3)=53=2

Nå kan vi se sammen på oppgaven din,

 6+(3)(5)(+7)= 

Vi skal løse opp én og én parentes. Her ser vi at vi har pluss foran den første parentesen, og da vil ikke fortegnet i parentesen endres når vi fjerner parentesen

6+(3)(5)(+7)=63(5)(+7)

Den neste parentesen som må løses opp, har minus foran seg, og derfor vil fortegnet i parentesen endre seg og bli til pluss når vi fjerner denne.

63(5)(+7)=63+5(+7)

Foran denne siste parentesen står det minus, og da endrer vi fortegnet til tallet i parentesen i det vi fjerner parentesen og får at

63+57=63+57=1

Svaret er 1.

Husk at øvelse gjør mester! Du kan finne mange flere regnestykker i spillene våre "Regnemesteren" eller "Regneregn"

Lykke til!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 17.03.2010