www.matematikk.org

Hva er brøk?

Spørsmål:

Lene, 15

Hva er brøk egentlig?

Svar:

Hei, Lene!

En brøk er et matematisk uttrykk som består av to tall skrevet over hverandre med en strek i midten. Tallet over streken heter teller, mens tallet under streken heter nevner. Streken på mellom tallene kaller vi for en brøkstrek.

a er teller og står over en brøkstrek (horisontal strek) og rett under står b er nevner.

I stedet for å skrive tall på desimalform, som for eksempel 0,25, skriver vi

14

Grunnen til at brøker blir brukt i stor grad, er fordi de gir oss eksakte svar. Å skrive

13

er mye mer eksakt enn 0,3333333.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010