www.matematikk.org

Oppskrift på halvering av vinkel

Spørsmål:

Thomas, 13

Hvordan halverer jeg en vinkel med passer og linjal?

Svar:

Hei, Thomas!

 

En vilkårlig vinkel, alfa Nå vil vi vise deg hvordan en vilkårlig vinkel halveres ved hjelp av passer og linjal. Denne vinkelen kaller jeg α (en liten gresk bokstav og uttales "alfa").
  1. Sett passerspissen i punktet A og slå en bue.
  2. Buen vil krysse hvert av vinkelbeina i et punkt. Det ene punktet kan vi kalle G og det andre kan vi kalle E.
    
Buen krysser begge vinkelbeinaBuen krysser begge vinkelbeina Punkt G og EPunkt G og E
  1. Sett passerspissen i punktet G og slå en ny bue. Behold avstanden i passeren, sett passerspissen i punktet E og slå en bue til.
  2. Buene krysser hverandre og dette krysningspunktet kan du kalle F.
    
Buene krysser hverandreBuene krysser hverandre Punktet FPunktet F
  1. Tegn en linje som går gjennom punktet A og punktet F.
    
Vinkelen GAF er halvparten av vinkelen GAEVinkelen GAF er halvparten av vinkelen GAE Den halve vinkelenDen halve vinkelen


Nå har du halvert vinkelen α.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010