www.matematikk.org

Multiplikasjon med brøk

Spørsmål:

Cecilie, 14

Hvordan ganger vi med brøk?

Svar:

Hei, Cecilie!

 

Husk at en brøk består av en teller og en nevner. Telleren er tallet over brøkstreken. Streken i midten heter brøkstreken og tallet under brøkstreken heter nevner.

Hvis du skal gange to brøker med hverandre, ganger du teller med teller og nevner med nevner.

Eksempel 1

Regn ut

1325=

Multiplikasjon mellom 1/3 og 2/5 skjer ved at telleren multipliseres med telleren, altså 1 med 2 og nevneren med nevneren, altså 3 med 5. Svaret er da 2/15.

Hvis du derimot multipliserer en brøk med et helt tall, gjør du først heltallet om til en brøk, det vil si nevneren blir 1. Så multipliserer du på vanlig måte.

Eksempel 2

Regn ut

2135=

Brøken 2/13 multipliseres med 5. Vi beholder 2/13 og multipliserer med 5/1 og nå multipliserer vi teller med teller og nevner med nevner og svaret er 10/13.

Nå ser vi på hva det var vi gjorde. Vi multipliserte telleren med heltallet, mens nevneren forblir uforandret. Dette betyr at hvis du multipliserer en brøk med et heltall, vil du kun multiplisere telleren med dette tallet.

.

Brøken 2/13 multipliseres med 5 og da multipliserer vi telleren i brøken med heltallet, altså 2 med 5 som gir telleren i svaret lit 10 og nevneren i svaret er lik nevneren i brøken, altså 13. Svaret er 10/13.

 

Du kan finne mer om dette i artikkelen vår, Multiplikasjon med brøk. Ønsker du å øve på brøkregning, sjekk ut spillet vårt Brøkreser!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010