www.matematikk.org

Hva betyr ordet brøk?

Spørsmål:

Nora, 11

Hvorfor heter det egentlig brøk?

Svar:

Hei, Nora!

Ordet brøk kommer av det nedertyske ordet brok, som betyr brudd. På engelsk heter det fraction, som også betyr brudd. En brøk sier noe om hvor mange deler av et helt stykke du har. Sagt på en annen måte; hvor mange deler du har brutt opp et helt stykke i.

Eksempel
Brøken 1/4 forteller oss at vi har 1 av 4 deler. Tenk deg en Kvikk Lunsj-sjokolade. Hele sjokoladen består av 4 like store "striper", og dersom du spiser opp en av disse stripene har du tatt vekk 1/4 av hele sjokoladen.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010