www.matematikk.org

Brøk til prosent, prosent til brøk

Spørsmål:

Daniel, 14

1. Jeg lurer på hvordan man gjør om prosent til brøk.

2. Og hvordan man gjør brøk om til prosent.

Svar:

Hei, Daniel!

Tegnet % brukes når vi snakker om prosent og det betyr 100-deler.

Eksempel - prosent til brøk
Fordi prosent betyr 100-deler, har vi at 40 % er det samme som 

40%=40100

Hvis du forkorter denne brøken med 10, siden 10 er en faktor i telleren og nevneren, får vi

40%=40100=410

Men vi kan forkorte brøken ytterligere, fordi 2 er faktor i telleren og nevneren. Dette gir oss da

40%=40100=410=25

Hvis du har gjort 40 % av leksene, svarer det til 25 av leksene.

Eksempel - brøk til prosent
Hvor mange prosent er 120?

Vi må utvide brøken slik at den har 100 i nevneren, og det betyr i vårt tilfellet å multiplisere med 5. Men husk at når vi utvider en brøk, så gjør vi det samme i telleren og nevneren. Så vi får at

120=15205=5100=5%

På denne måten har vi regnet ut at dersom man sier at man for eksempel har brukt opp 1/20 av lommepengene, er det samme som å si at man har brukt opp 5 % av lommepengene.

Nå kan du øve deg på å gjøre om brøk til desimal i spillet vårt Brøkreser.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010