www.matematikk.org

Addisjon av brøker

Spørsmål:

Ola, 11

Hvordan plusser jeg to brøker med ulik nevner?

Svar:

Hei, Ola!

  1. Finn fellesnevneren - tallet som er delelig med begge nevnere. Fellesnevneren er tallet som har begge nevnere som faktorer.
  2. Utvid brøkene - multipliser nevneren med det tallet som gir fellesnevneren. Husk at det du gjør med nevneren. må også gjøres med telleren (multipliser telleren med det samme tallet). Utvid begge brøkene.
  3. Svaret er en brøk der telleren er summen av tellere i de utvidete brøkene og nevneren er fellesnevneren.

Et eksempel: Hva er 25+34?

Fellesnevneren for 25 og 34

er tallet som er delelig med både 5 og 4 (vi får et helt tall som svar). Den enkleste måten å finne dette tallet på, er å multiplisere 5 og 4.

Fellesnevneren: 54=20

Utvid brøkene - 25 må vi multiplisere med 4 (både telleren og nevneren). 34 må vi multiplisere med 5 (både telleren og nevneren)

Utvider brøker:

2454+3545=820+1520

Nå har begge brøkene 20 som nevner og vi kan summere disse.

820+1520=2320

Svaret er 2320.

I spillet vårt Brøkreseren kan du øve på brøkregning og mye annet!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010