www.matematikk.org

Brøk til desimaltall, desimaltall til brøk

Spørsmål:

Tone, 12

Hvordan gjør man om brøk til desimaltall? For eksempel14.

Svar:

Hei, Tone!

Brøkstreken står for deling(divisjon). Dette betyr at i en brøk står det alltid at telleren deles med nevneren.

Eksempel - brøk til desimaltall

Gjør om brøken til desimaltall.

14=1:4=0,25

Eksempel - desimaltall til brøk

Gjør 0,25 om til brøk.

Tallet 0,25 er det samme som tjuefem hundredeler, så vi skriver det:

0,25=25100

Telleren og nevneren har 5 som fellesfaktor slik at vi kan forkorte denne

0,25=25100=55205=520

Her igjen ser vi at 5 er fellesfaktoren og forkorter vi denne, kommer vi til at

0,25=25100=520=14

Nå kan du øve deg på å gjøre om brøk til desimal i spillet vårt Brøkreser.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010