www.matematikk.org

Hvilken brøk er størst?

Spørsmål:

Kristine, 11

Ka er styst,22  eller  34?

Svar:

Hei, Kristine!

For å kunne avgjøre hvilken brøk er størst, må brøkene ha samme nevner. Den enkleste måten å få samme nevner i brøkene på (finne fellesnevner), er å multiplisere nevnere, altså 24=8.

Neste skritt er å utvide brøkene. Dette betyr at vi skal ha fellesnevneren, tallet 8, som nevner i hver av brøkene. For å få 8 som nevner i brøken 22, må vi multiplisere nevneren med 4. Men husk at når man utvider en brøk, skal man gjøre det samme i nevneren som i telleren:22=2424=88. Vi utvider 34 på samme måte. For å få 8 som nevner, må vi multiplisere nevner (og teller) med 2:34=3242=68

Nå kan du sammeligne brøkene, 22=88  og  34=68. Hvilken av dem er størst? Det er den som har størst teller, altså 22 er større enn34.

Merk deg at i dette tilfellet kunne vi med en gang se at22  er størst, fordi denne brøken er lik 1 (en hel).

Ta også en titt på Brøker. I spillet vårt Brøkreser (midt på siden "Større, mindre eller lik?") kan du øve deg på å sammenligne brøker.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010