www.matematikk.org

Hva er en graf?

Spørsmål:

Maja, 16

Hva er en graf?

Svar:

Hei, Maja!

En graf er en grafisk fremstilling av en funksjon, det vil si at du tegner funksjonen i et koordinatsystem.

Grafen til funksjonen y=-x+3:Grafen til funksjonen skjærer y-aksen i 3 og x-aksen i 3 og ellers er dette en rett linje.

 

 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 27.05.2014