www.matematikk.org

Gange desimaltall med 10, 100...

Spørsmål:

Michael, 12

Jeg er så usikker på kommareglene når jeg ganger med 10, 100 og 1000. Kan du hjelpe meg?

Svar:

Hei, Michael!

Når du multipliserer et desimaltall (for eksempel 2,345) med 10, skal kommaet flyttes en plass til høyre.

2,34510=23,45

Når du multipliserer et desimaltall med 100, skal du flytte kommaet to plasser til høyre.

2,345100=234,5

Når du multipliserer et desimaltall med 1000, skal kommaet flyttes tre plasser til høyre. 

 2,3451000=2345

Her ser du at regelen er at du flytter kommaet like mange plasser til høyre som antallet 0 etter 1. ( For 10, flyttet du kommaet en plass til høyre siden det bare er en 0 i tallet 10. For 100 flyttet du kommaet 2 plasser til høyre siden det er 2 nuller i tallet 100.)

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010