www.matematikk.org

Hva er kvadratrot?

Spørsmål:

Petrine, 10

Hva er kvadratrot?

Svar:

Hei, Petrine!

Tenk på et tall, for eksempel tallet 2. Hvis vi multipliserer 2 med seg selv, får vi 4. Da sier vi at kvadratroten til 4 er tallet 2, altså det tallet som multiplisert med seg selv gir 4. 

Kvadratroten av et tall er et annet tall som multiplisert med seg selv, er lik tallet vi starter med.

Eksempel
Finn kvadratroten til 9. 

Vi ser nå etter et tall som ganget med seg selv er lik 9.
Hvilket tall er det? Jo, det er tallet 3, fordi 33=9.

Det er ikke alltid like lett å finne kvadratroten av et tall. Tenk bare på kvadratroten av tallet 5. Vi har allerede sett at 22=4 og at 33=9, så det betyr at det ikke finnes et helt tall som ganget med seg selv, er lik 5.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 24.09.2012