www.matematikk.org

Dividend, divisor og kvotient?

Spørsmål:

Anna, 11

Hva er dividend, divisor og kvotienten i deleregning?

Svar:

Hei, Anna!

Vi ser på regnestykket

264:11 = 24

264 kalles dividend, 11 kalles divisor og 24 kalles kvotient.

I stedet for å skrive tallsvaret sier vi også at 264:11 er kvotienten. Kvotienten kan også skrives som en brøk, nemlig26411.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010