www.matematikk.org

Marthe gir bort 10 kaker

Spørsmål:

Ida Lovise, 12

Hva blir svaret på dette: Marthe har 35 kaker. Hun gir bort 10 til Elias. Hvor mange kaker har hun igjen?

Svar:

Hei, Ida Lovise!

Dette er en tekstoppgave og vi må oversette teksten til matematiske symboler. Vi begynner med det første vi får vite i oppgaven. Marthe har 35 kaker. Vi skriver ned tallet 35:

35

Marthe gir bort 10 kaker til Elias. Hva betyr det? Vil hun ha flere eller færre kaker etterpå? Å gi bort betyr at hun "mister" kaker, og dette betyr at vi må trekke fra (altså bruke minus). Så vi skriver ned minus-tegnet:

35 -

Så vi vet at hun gir bort, men hvor mye gir hun bort? Marthe gir bort 10 kaker til Elias. Vi skriver ned tallet 10:

35 - 10

Dette var hele oppgaven (ingen flere opplysninger), så vi avslutter regnestykket med et likhetstegn, =:

35 - 10 =

Vi regner det ut og finner ut at Marthe har 25 kaker.

Dersom du synes slike oppgaver er litt vanskelige, kan du øve deg på dette i spillet vårt Regnemesteren. Ellers kan du øve på "deling" i spillet Regneregn.

Lykke til!

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010