www.matematikk.org

Tall på utvidet form

Spørsmål:

Bengt, 30

Hvordan skriver man et tall på "utvidet form"?

Svar:

Hei, Bengt!

Tallets form er knyttet til posisjonssystemet. Hvis vi skal skrive et tall på utvidet form, betyr det å angi posisjonene til de forskjellige tallene i tallsystemet.

Eksempel
Skriv tallet 362 på utvidet form. 

362=3100+610+21

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010