www.matematikk.org

450 + 999 =

Spørsmål:

Emilie, 10

Hva blir450+999?

Svar:

Hei, Emilie!

For å løse denne oppgaven, er det lurt å sette opp regnestykket på denne måten

  4 5 0
+ 9 9 9
__________________
       

Så begynner du å summere tallene fra høyre.
Først skal du summere 0 og 9 og skriver

  4 5 0
+ 9 9 9
__________________
      9

Så summerer du 5 og 9, og får 14. Svaret ditt ble større enn ti og da skal du skrive det tallet som står helt til høyre i svaret, dvs. 4, mens resten har du "i mente", dvs. husker det eller skriver det opp på denne måten.

  1    
  4 5 0
+ 9 9 9
__________________
    4 9

Nå ser du at du skal summere 1, 4 og 9, og igjen får du 14. Og siden vi ikke har flere siffer å summere, skriver vi nå hele tallet selv om det er større enn 10. 

  1    
  4 5 0
+ 9 9 9
__________________
1 4 4 9

 

Svaret er 1449.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010