www.matematikk.org

Aldersforskjell i %

Spørsmål:

Simen, 11

Ei jente er 13 år, og en gutt er 27 år. Hvor mange prosent eldre er gutten enn jenta?

Svar:

Hei, Simen!

Gutten er 14 år eldre enn jenta. Hvis han hadde vært 13 år eldre hadde han vært 100% eldre, men han er én 13-del mer enn det. Én 13-del av 100 er mellom 7 og 8, så gutten er mellom 107 og 108 % eldre enn jenta.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010