www.matematikk.org

Hva er primtall?

Spørsmål:

Ole, 12

Hva er primtall?

Svar:

Hei, Ole!

Det er et tall som bare kan deles med seg selv og 1 slik at du får et helt tall som svar. Eksempel på primtall er 2, 3, 5 og 7.

Grunnen til at 4 ikke er et primtall, er at tallet 4 kan vi dele på 2 og få 2 som svar. Hvis du derimot ser på tallet 3 og deler det med hvilket som helst annet tall bortsett fra 1 og 3, vil du få et desimaltall som svar.

Ta også en titt nederst på plakaten "Tall" der vi har skrevet ned alle primtall opp til 100. Denne plakaten finner du i menyen til venstre, under Plakater. 

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010