www.matematikk.org

Likesidet trekant

Spørsmål:

Lovise, 13

Hvordan konstruerer man en likesidet trekant?

 

Svar:

Hei, Lovise!

En trekant hvor alle sidene er like lange kan du konstruere på følgende måte. Tegn en rett strek og sett et merke på streken som skal være hjørne A i trekanten. Så tar du passerspissen i hjørne A og velger hvor lange sider trekanten din skal ha (mål åpningen på passeren din). Nå tegner du en sirkel med passeren (A er sentrum i sirkelen). Der hvor sirkelen skjærer den rette linja di har du hjørne B i trekanten. Ta opp passerspissen fra hjørne A og sett den i hjørne B - du må huske på at du ikke må forandre på åpningen på passeren nå. Tegn en ny sirkel med B som sentrum. Der hvor de to sirkelbuene skjærer hverandre finner du hjørne C i trekanten din. (Du får et skjæringspunkt over og et under linja di - du velger hvilket av skjæringspunktene du vil bruke som C.) Nå kan du trekke de to siste linjene i trekanten, fra A til C og fra B til C. Om du vil sjekke at alle sidene i trekanten er like lange, setter du passerspissen i hjørne C og ser om du treffer både hjørne A og hjørne B om du lager en ny sirkel med C som sentrum. Igjen må du huske at du ikke må forandre åpningen på passeren.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010