www.matematikk.org

Symmetriakser

Spørsmål:

Ali, 15

Hvor mange symmetriakser har en sirkel?

Svar:

Hei, Ali!

Enhver rett linje som passerer midtpunktet (sentrum) og deler sirkelen i to like deler er en symmetriakse til sirkelen. Altså, en sirkel har like mange symmetriakser som mulige forskjellige linjer som passerer midtpunktet og deler en sirkel i to like deler.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 30.06.2012