www.matematikk.org

Delestykke med 3 som rest

Spørsmål:

Andreas, 11

Karita delte et tall med et annet. Svaret ble 5 med 3 til rest. Hva kunne delestykket være?

Svar:

Hei, Andreas!

Ettersom resten er lik 3 må tallet man deler med (”nevner” i delestykket) være større enn 3 for at en rest på 3 skal kunne bli igjen. Velg et positivt tall større enn 3. Kall dette tall for ”nevner”. Multipliser (gang) dette tallet med 5 og legg siden til en rest på 3. Kall svaret for ”teller”. Delestykket blir da: ”teller” delt på ”nevner”.

Eksempel på hva delestykket kunne være: Vi velger tallet 4 som vi kaller ”nevner”. 4 ganger 5 er lik 20, og pluss en rest på 3 får vi  23 (45+3=23). Svaret 23 kaller vi for ”teller”. Delestykket blir da ”teller” delt på ”nevner”,234. Det vil si at når vi deler 23 med 4 får vi 5 (hele) som svar og 3 (firedeler) til rest.

Vi tar et eksempel til: Vi velger tallet 7 som vi kaller ”nevner”. 7 ganger 5 er lik 35, pluss en rest på 3 får vi 38 (75+3=38). Svaret 38 kaller vi for ”teller”. Delestykket blir da ”teller” delt på ”nevner”,387. Det vil si at når vi deler 38 med 7 får vi 5 (hele) som svar og 3 (sjudeler) til rest.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010