www.matematikk.org

- ( -14) = ?

Spørsmål:

Moonisah, 13

Hei!

Jeg er ikke så flink med negative tall, kan du vise meg hvordan man løser oppgaver som

3+32(14)=?

25(44)=?

35(36)+34=?

og så videre? Takk!

Svar:

Hei, Moonisah!

Vi tar problemene i rekkefølge, og starter med det første.

Minus er lettest å regne med ved hjelp av tallinjen. For å se at (14)=14, tenk deg heltallene lagt ut på en linje:

... -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...

Minus et eller annet tall får du ved å gå like langt fra 0 i motsatt regning. For å finne -14 går vi 14 plasser til venstre fra null, så for å finne --14 går vi 14 plasser til høyre fra null, det vil si til tallet 14. Så minus en ganger minus fjorten kan skrives som --14, som altså er 14. Da kan vi regne ut det første stykket over:

3+32(14)=3+32+14=3+46=463=43.

I det neste problemet har vi tallene -2,-5 og --44. Om du starter på -2 på tallinjen og går minus fem steg, altså fem steg, til venstre, kommer du til -7. På samme måte som før blir --44 til 44, så fra -7 går du 44 steg til høyre, og hvis du teller, får du 37. Skrevet som et regnestykke:

25(44)=25+44=7+44=447=37.

Det tredje problemet går på akkurat samme måte, her skriver jeg bare opp regnestykket:

35(36)+34=35+36+34=71+34=105.

En slags huskeregel noen bruker er at "minus foran parentesen endrer alle fortegn i parentesen etter at man har tatt bort parentesen og minuset foran", mens "pluss foran parentesen endrer ingen fortegn i parentesen etter at man har tatt bort parentesen og plusset foran".

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010