www.matematikk.org

Sifferet 6 i tallet 6,23

Spørsmål:

Donald, 11

Hvilken plassverdi har sifferet 6 i 6,23 ?

Svar:

Hei, Donald!

Titallssystemet, som er det vi bruker, består av hele tall før desimalen og deler av hele tall etter desimalen. Man kan bare ha ett av 10 mulige forskjellige tall (0,1,2,3,4,5,6,7,8 eller 9) på hver plassverdi.

Se på 123,45. Hvert siffer i tallet 123,45 sier hvor mange ganger denne plassverdi skal ”brukes”: Sifferet 1, som er før desimalen, står på plassverdi ”hundre”. 1 hundretall (1100) er lik 100. Sifferet 2, som er før desimalen, står på plassverdi ”ti”. 2 titall (210) er lik 20. Sifferet 3, som er før desimalen, står på plassverdi ”en”. 3 entall (31) er lik 3. Sifferet 4, som er etter desimalen, står på plassverdi ”tideler”. 4 tideler (40.1) er lik 0,4. Sifferet 5, som er etter desimalen, står på plassverdi ”hundredeler”. 5 hundredeler (50.01) er lik 0,05. Nå legger vi sammen alle plassverdisiffer og får at 123,45 er lik 1 ganger 100 + 2 ganger 10 + 3 ganger 1 + 4 ganger 0,1 + 5 ganger 0,01 eller 100 + 20 + 3 + 0,4 + 0,05 som er 1 2 3 , 4 5.

Nå til ditt spørsmål: Sifferet 6, som er før desimalen i ”6,23”, står på plassverdi ”en”, altså 6 entall.

Vennlig hilsen,
Oraklet

Publisert: 24.02.2010 Endret: 30.06.2012